Báo giá

I. Báo giá:

Báo giá Wifi Chuyên dụng Công suất lớn
– Wifi Ubiquiti (Unifi )
– Wifi Aruba
– Wifi Cambium
– Wifi H3c
– Wifi Ruckus
– Wifi Engenius
Báo giá Router Cân bằng tải
– Router Mikrotik
– Router Unifi
– Router H3c
– Router Draytek
Báo giá thiết bị lưu trữ
– NAS Synology
– Nas Qnap

Vui lòng gửi mail để nhận báo giá mới nhất:
Email:        sales@tanlong.com.vn
Số điện thoại:    0243 5666.900 – 0987.66.11.88
Fax:    0243 5666.902

II. Hướng dẫn cài đặt ( kích vào Link dưới để download)
– Hướng dẫn cài đặt Wifi Unifi
– Hướng dẫn cài đặt Nas Synology
– Hướng dẫn cấu hình WiFI UBNT ( Nano, airMAX)
– Cấu hình chế độ AP-Repeater-AirMax
– Cấu hình Wifi ( Nano M5,Loco M5) Kết nối điểm-điểm ( phát-thu)
– Hướng dẫn cài đặt nhanh Wifi Bullet
– Guide Hướng dẫn full cài đặt Wifi UniFi