QUÀ TẶNG THÁNG 3 – ƯU ĐÃI BAO LA CÙNG SEAGATE IRONWOLF/IRONWOLF PRO

-🎯 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐆𝐨𝐭 𝐈𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐈𝐫𝐨𝐧𝐖𝐨𝐥𝐟/𝐈𝐫𝐨𝐧𝐖𝐨𝐥𝐟 𝐏𝐫𝐨 𝟐𝐓𝐁 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧

-🎯 Chương trình từ ngày 𝟐𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒 đến hết ngày 𝟐𝟗.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒.

Lưu ý: Quà tặng không được quy đổi thành tiền. Số lượng quà tặng có hạn.

🛒𝐒𝐞𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐫𝐨𝐧𝐖𝐨𝐥𝐟/𝐈𝐫𝐨𝐧𝐖𝐨𝐥𝐟 𝐏𝐫𝐨 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 từ 𝟑 đ𝐞̂́𝐧 𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐯𝐚̀ 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮

Lưu trữ thả ga, vận hành thoải mái với Seagate IronWolf/ IronWolf Pro- Ổ cứng bền bỉ dành cho PC.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *