Báo giá

I. Báo giá:

    Báo giá Wifi Chuyên dụng Công suất lớn
              - Wifi Ubiquiti (Unifi )
              - Wifi Buffalo
     Báo giá thiết bị lưu trữ NAS Synology, Buffalo
  
Vui lòng gửi mail để nhận báo giá mới nhất:
           Email:        sales@tanlong.com.vn
           Số điện thoại:    024 35666900
           Fax:    024-35666902


II. Hướng dẫn cài đặt ( kích vào Link dưới để download)
         - Hướng dẫn cài đặt Wifi Unifi
         - Hướng dẫn cài đặt Nas Synology
         - Hướng dẫn cấu hình WiFI UBNT ( Nano, airMAX)
         - Cấu hình chế độ AP-Repeater-AirMax
         - Cấu hình Wifi ( Nano M5,Loco M5) Kết nối điểm-điểm ( phát-thu)
         - Hướng dẫn cài đặt nhanh Wifi Bullet
         - Guide Hướng dẫn full cài đặt Wifi UniFi

  1.          - Download Phần mềm  UniFi v5.5.19 Controller for Windows
  2.          - Download Phần mềm  UniFi v5.5.19 Controller for Mac           

 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Long
0944209666

Sang.tanlong
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Hà Phương
0943864688

Sang.tanlong