Báo giá

I. Báo giá:

    Báo giá Wifi Chuyên dụng Công suất lớn
              - Wifi Ubiquiti (Unifi )
              - Wifi Buffalo
     Báo giá thiết bị lưu trữ NAS Synology, Buffalo
  
Vui lòng gửi mail để nhận báo giá mới nhất:
           Email:        sales@tanlong.com.vn
           Số điện thoại:    024 35666900
           Fax:    024-35666902


II. Hướng dẫn cài đặt ( kích vào Link dưới để download)
         - Hướng dẫn cài đặt Wifi Unifi
         - Hướng dẫn cài đặt Nas Synology
         - Hướng dẫn cấu hình WiFI UBNT ( Nano, airMAX)
         - Cấu hình chế độ AP-Repeater-AirMax
         - Cấu hình Wifi ( Nano M5,Loco M5) Kết nối điểm-điểm ( phát-thu)
         - Hướng dẫn cài đặt nhanh Wifi Bullet
         - Guide Hướng dẫn full cài đặt Wifi UniFi

  1.          - Download Phần mềm  UniFi v5.5.19 Controller for Windows
  2.          - Download Phần mềm  UniFi v5.5.19 Controller for Mac           

 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Quang Nam
0917366729

Songha20003
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Thu Phương
0943864688

hongtham.91
Vũ Thị Lan
0969036361

Songha20003