SINOCA AirControl

Sự hài lòng quý khách hàng là nền tảng giúp công ty phát triển bền vững. Chúng tôi mong luôn được sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách hàng trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý khách hàng có nhu cầu:

 • SINOCA AirControl
 • • Ứng dụng: Quản lý thiết bị WiFi của SINOCA tại các tổ chức có nhiều thiết bị WiFi
  • Tính năng:
  + Liệt kê danh sách thiết bị WiFi đang sử dụng
  + Giám sát trạng thái, hiệu suất sử dụng thiết bị và cảnh báo khi có sự cố
  + Cập nhật và hiệu chỉnh nhiều thiết bị WiFi cùng một lúc
  + Gộp nhóm thiết bị WiFi theo doanh nghiệp hoặcđịa điểm để tiện cho việc quản lý
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Long
0944209666

Sang.tanlong
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Hà Phương
0943864688

Sang.tanlong