Máy Scan Brother DS-620

Sự hài lòng quý khách hàng là nền tảng giúp công ty phát triển bền vững. Chúng tôi mong luôn được sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách hàng trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý khách hàng có nhu cầu:

 • Máy Scan Brother DS-620
 • Tốc Độ Quét 8 tờ / 1 phút

  Nặng 0.5kg, dài 30Cm

  Model DS-620 DS-720D
  Power Source USB bus-power 5V DC
  Power consumption Scanning 2.5 W 500 mA or less
  Ready 1.0 W 200 mA or less
  Dimensions Width 11.4 in. (290.5 mm)
  Height 1.4 in. (36.7 mm) 1.6 in. (40.7 mm)
  Depth 2.1 in. (52.5 mm) 2.6 in. (66.9 mm)
  Weight Approx. 0.88 lb (400 g) Approx. 1.10 lb (500 g)
  Temperature Operating 41 to 95 ° F (5 ° C to 35 ° C)
  Humidity Operating 15 to 85 %
  Storage 10 to 90 %
  Document Size Single Paper Width 2.2 in. to 8.5 in. (55 mm to 215.9 mm)
  Length 1 side scan
  3.5 in. to 32 in. (90 mm to 812.8 mm)
  - 2 side scan
  3.5 in. to 16 in.
  (90 mm to 406.4 mm)

  Scanner

  Model DS-620 DS-720D
  Color / Black Yes / Yes
  Duplex Scan No Yes
  TWAIN Compliant Windows® Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
  Macintosh Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
  Color Depth Input 48 bit color processing
  Output 24 bit color processing
  Resolution Optical Up to 600 × 600 dpi
  Interpolated 1200 dpi
  Scanning Width Up to 8.5 in. (216 mm)
  Gray Scale Input 16 bit
  Output 8 bit
  Scanning Max. Speed Mono 8.0 ppm (7.5 seconds (Letter) up to 300 dpi)
  7.5 ppm (8 seconds (A4) up to 300 dpi)
  4.3 ppm (14.1 seconds (Letter) above 400 dpi)
  4 ppm (15 seconds (A4) above 400 dpi)
  Color 8.0 ppm (7.5 seconds (Letter) up to 300 dpi)
  7.5 ppm (8 seconds (A4) up to 300 dpi)
  4.3 ppm (14.1 seconds (Letter) above 400 dpi)
  4 ppm (15 seconds (A4) above 400 dpi)
  Duplex Scanning Max. Speed Mono - 5.3 ppm (11.3 seconds(Letter) up to 300 dpi)
  5 ppm (12 seconds (A4) up to 300 dpi)
  3 ppm (19.8 seconds (Letter) above 400 dpi)
  2.9 ppm (21 seconds (A4) above 400 dpi)
  Color - 5.3 ppm (11.3 seconds (Letter) up to 300 dpi)
  5 ppm (12 seconds (A4) up to 300 dpi)
  3 ppm (19.8 seconds (Letter) above 400 dpi)
  2.9 ppm (21 seconds (A4) above 400 dpi)

  Interfaces

  Model DS-620 DS-720D
  USB Hi-Speed USB 2.0
  Use a USB 2.0 cable (Type A / Micro-B) that is no more than 4 feet (1.2 meters) long.
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Long
0944209666

Sang.tanlong
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Hà Phương
0943864688

Sang.tanlong