Ổ cứng cắm ngoài Buffalo 500 GB MiniStation Plus

$ 70 / ea

  • Ổ cứng cắm ngoài Buffalo 500 GB MiniStation Plus
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Long
0944209666

Sang.tanlong
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Hà Phương
0943864688

Sang.tanlong