Ubiquiti AirMax Software

Sự hài lòng quý khách hàng là nền tảng giúp công ty phát triển bền vững. Chúng tôi mong luôn được sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách hàng trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý khách hàng có nhu cầu:

 • Ubiquiti AirMax Software

 • Các công cụ của AirOS
  • AirView

  • Speed Test

  • Antenna Alignment

  • Device Discovery

  • Site Surver

  • Ping

  • Traceroute


  Chế độ hoạt động vộ tuyến
  • Access Point

  • Station/Client

  • AP-Repeater

   Cấu hình hoạt động  tuyến

  • AirMAX Mode

  • AirSelect Mode

  • LongRangePtP Link Mode

  • Mixed IEEE 802.11 Mode (A/N or B/G/N)

  • WDS (Transparent Bridge Mode)

  • Selectable Channel Width: 2/3/5/8/10/20/25/30/40 MHz

  • Auto Channel Selection

  • Channel Shifting

  • Transmit Power Control: Automatic/Manual

  • Automatic Distance Selection (ACK Timing)

  • SSID Broadcast Disabling

  • Wireless Access Control List

  • Wireless Security: WEP/WPA/WPA2

  • Wireless Client Isolation

  • Adjustable Aggregation Frames/Bytes

  • WMM

   Cấu hình chức năng hổ trợ thiết bị

  • Administrator/Read-Only Access

  • Location: Latitude and Longitude

  • Signal LED Indication Level Management

  • WEB/SSH/Telnet Access

  • Block Management Access

  • Dynamic DNS

  • NTP Client

  • Ping Watchdog

  • SNMP v1 Support

  • System Log: Local/Remote

  • Full Statistical Performance Reporting

  Chế độ kết nối với mạng  dây

  • Transparent Layer 2 Bridge

  • Router

  • SOHORouter

  Cấu hình kết nối với mạng  dây

  • Simple/Advanced Configuration Mode

  • Multiple VLANs Support

  • Multiple Bridge Support

  • DHCP Server/Client/Relay

  • DNS Proxy

  • Adjustable MTU

  • PPPoE Client

  • IP Aliasing: Auto/Static

  • Fallback IP Support: DHCP/PPPoE

  • MAC Address Cloning

  • Port Forwarding (NAPT)

  • Masquerading (NAT)

  • Static Routing

  • Multicast Routing

  • Firewall: Layer 2/IPv4/IP-P2P

  • Traffic Shaping: Ingress/Egress

  • DMZ

  • UPnP 
  Quản  thiết bị
  • Automatic check for airOS Updates

  • Configuration Test Mode

  • Firmware Recovery via TFTP

  • Reset to Factory Defaults

  • Configuration Management: Backup/Restor


Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Long
0944209666

Sang.tanlong
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Hà Phương
0943864688

Sang.tanlong