Thiết bị tường lửa Fortinet FG-200F

Sự hài lòng quý khách hàng là nền tảng giúp công ty phát triển bền vững. Chúng tôi mong luôn được sự tín nhiệm và ủng hộ của quý khách hàng trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý khách hàng có nhu cầu:

 • Thiết bị tường lửa Fortinet FG-200F
 • FG-200F-BDL-950-12 FortiGate-200F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

  Thiết bị tường lửa FG-200F-BDL-950-12 FortiGate-200F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

  Thông số kỹ thuật Fortigate 200F

  System Performance — Enterprise Traffic Mix
  IPS Throughput 5 Gbps
  NGFW Throughput 3.5 Gbps
  Threat Protection Throughput 3 Gbps
  System Performance
  Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) 27 / 27 / 11 Gbps
  Firewall Latency (64 byte UDP packets) 4.78 μs
  Firewall Throughput (Packets Per Second)  16.5 Mpps
  Concurrent Sessions (TCP) 3 Million
  New Sessions/Second (TCP) 280,000
  Firewall Policies 10,000
  IPsec VPN Throughput (512 byte) 13 Gbps
  Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,500
  Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 16,000
  SSL-VPN Throughput 2 Gbps
  Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) 500
  SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 4 Gbps
  SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3,500
  SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) 300,000
  Application Control Throughput (HTTP 64K) 13 Gbps
  CAPWAP Throughput (HTTP 64K) 20 Gbps
  High Availability Configurations Active / Active, Active / Passive, Clustering 
  Dimensions
  Height x Width x Length 44 x 432 x 342mm
  Weight 4.5 kg
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ kinh doanh

Lê Long
0944209666

Sang.tanlong
Lê Văn Sang
0987661188

sang.tanlong
Hà Phương
0943864688

Sang.tanlong