Nội dung   ››   Tin tức - sự kiện - 25/08/2010

Tân Long trúng thầu gói thầu: “Cung cấp thiết bị tin học” cho Trung tâm tin học – Văn Phòng Chính Phủ

Trung tâm tin học – Văn Phòng Chính Phủ là đơn vị trực thuộc Văn Phòng Chính Phủ, Các dự án của Văn Phòng Chính Phủ đều đặt yêu cầu về chất lượng và năng lực triển khai của Nhà thầu lên rất cao. Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, Tân Long đã vượt qua tất cả các Nhà thầu và được lựa chọn là đơn vị Cung cấp thiết bị tin học cho Trung tâm tin học.