Nội dung   ››   Giải pháp   ››   Giải pháp WIFI chuyên dụng - 30/12/2008

Giải pháp mạng WiFi cho khách sạn

 • Tân Long mang lại giải pháp kiểm soát truy cập Internet dễ dàng triển khai, hiệu quả nhất cho các khách sạn với dòng sản phẩm Ubiquiti của mình. Các tính năng thuận tiện nhất là thêm khoản phí truy cập Internet vào các hóa đơn thanh toán của phòng thông qua tích hợp với PMS khách sạn (hệ thống quản lý tài sản) như Micros Fidelio / Opera.
   

  Dòng sản phẩm WHG kiểm soát và quản lý thanh toán cả việc sử dụng Internet không dây và có dây trong phòng đối với tài khoản riêng đã được cơ sở hạ tầng mạng hiện tại- như mạng IP - thông qua. Chúng còn được sử dụng cho những người chỉ có nhu cầu sử dụng đường dây điện thoại truyền thống kết hợp với thiết bị DSLAM và modem DSL để cung cấp Internet cho mỗi phòng.

  Với một tài khoản duy nhất, một người ở khách sạn có thể đăng nhập vào Internet  trong phòng thông qua một cổng Ethernet có dây hoặc truy cập không dây trong toàn khách sạn. Giải pháp của Tân Long cũng cho phép người sử dụng dịch vụ tùy chọn loại hình thanh toán phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Điều đó cũng có nghĩa rằng, các khách có thể lướt mạng Internet tại bất cứ nơi nào của khách sạn. Tại thời điểm thanh toán, khách sẽ nhận được một hóa đơn duy nhất với tất cả các chi phí tổng hợp bao gồm dịch vụ Internet.

  Để các nhà điều hành WISP (dịch vụ mạng không dây) chia sẻ doanh thu với khách sạn, nhà điều hành thường sử dụng máy chủ RADIUS bên ngoài để xác thực người dùng dịch vụ trong các khách sạn. Các bộ kiểm soát WHG được cài đặt trong mỗi khách sạn của nhà điều hành cũng có thể làm việc với các máy chủ RADIUS phụ trợ hiện tại để xác thực và thanh toán tập trung.

  Dịch vụ mà ở đó những người dùng sử dụng cùng một tài khoản ID và mật khẩu để truy cập Internet khi đến những khách sạn khác nhau – được gọi là dịch vụ chuyển vùng tài khoản.

   


  Mô hình WiFi khách sạn

  Tân long chuyên Cung cấp Thiết bị lưu trữ dữ liệu  NAS Giải pháp WiFi chuyên dụng
  No Featured products to display...