Nội dung   ››   Giải pháp   ››   Giải pháp WIFI chuyên dụng - 30/12/2008

Giải pháp mạng WiFi cho trường học, ký túc xá

  Giải pháp mạng WiFi cho trường học, ký túc xá

  Giải pháp mạng WiFi cho khách sạn

  Admin 30/12/2008

  Giải pháp mạng WiFi cho khách sạn

  Tân Long mang lại giải pháp kiểm soát truy cập Internet dễ dàng triển khai, hiệu quả nhất cho các khách sạn với dòng sản phẩm Ubiquiti của mình. Các tính năng thuận tiện nhất là thêm khoản phí truy cập Internet vào các hóa đơn thanh toán của phòng thông qua tích hợp với PMS khách sạn (hệ thống quản lý tài sản) như Micros Fidelio / Opera.

  Chi tiết